Master's Programme in Information and Software Engineering

Degree title:
Master of Science (Technology)
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä Suomessa että kansainvälisesti IT-alalla on suuri tarve tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan asiantuntijoista ja ammattilaisista. Yhteiskunta tarvitsee koneita ja ihmisiä sekä niiden välisiä rajapintojen ymmärtäviä diplomi-insinöörejä, jotka omaavat vision, miten vanhoja ratkaisuja korvataan uusilla ja paremmilla menetelmillä. Uusien ratkaisujen kehittäminen edellyttää myös eri alojen asiantuntijoiden keskinäistä yhteistyötä.

Tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-ohjelma laajentaa ja täydentää yliopiston kandidaattiohjelmaa. Se tuottaa sekä sisällöllistä osaamista että työelämätaitoja, joita tarvitaan vastuullisissa tehtävissä. Tutkinto-ohjelma tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet toimia IT-alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Sen sisältämät tieto- ja ohjelmistotekniikan opintosuunnat syventävät kandidaattiohjelman teknistä sisältöä sekä tuottavat asiantuntijatyössä tarvittavia projekti-, ryhmätyö- ja yhteistyötaitoja.

DI-ohjelma luo myös taitoa omaksua uutta, tekniikan alalle vierasta tietoa sekä kykyä hyödyntää tätä epätäydellistä tietoa ongelmanratkaisussa ja yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tämän takia tutkinto-ohjelman sisältyy toinen, muulta kuin IT-alalta valittava opintokokonaisuus. Se täydentää ammattitaitoa luomalla kyvyn tarkastella asioita useammasta viitekehyksestä monitieteisesti sekä käyttäjä- ja tarvelähtöisesti. Yliopistolla on laaja monitieteinen tarjonta toiseksi opintokokonaisuudeksi.

Learning outcomes

Tieto- ja ohjelmistotekniikan diplomi-insinööriksi valmistuva opiskelija osaa:

 • toimia tieto- ja ohjelmistotekniikan asiantuntijana ja kehittäjänä
 • ratkaista joustavasti ja tarvelähtöisesti ongelmia monitieteisissä viitekehyksissä
 • toimia vastuullisesti yhteistyöhankkeissa
 • arvioida omaa osaamistaan ja jatkaa sen kehittämistä
 • työskennellä epätäydellisen informaation ja ymmärryksen kanssa
 • kommunikoida ja toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
 • edistää laaja-alaisesti vastuullista toimintaa kestävän kehityksen toimintaperiaatteilla.


Tämän toteuttamiseksi valmistuva opiskelija osaa:

 • ajatella selkeästi ja jäsennellysti
 • soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • suunnitella ja toteuttaa vaativia IT-järjestelmiä
 • tarkastella asioita eri viitekehyksistä
 • toimia vastuullisesti annettujen määräaikojen ja resurssien puitteissa.

Structure

Select all (100+ cr)