IKAM5003 Ageing Society (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakso antaa kuvan ikääntymisestä, sen nykytilanteesta ja ajankohtaisista kehitystrendeistä yhteiskuntatasoisena ja globaalina ilmiökokonaisuutena. Jakso perehdyttää erityisesti ikääntymistä koskeviin yhteiskuntatason erityiskysymyksiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ikääntymistä yhteiskunnallisena ja globaalina ilmiönä, tunnistaa ikääntyvän yhteiskunnan erityispiirteet sekä osaa arvioida ikääntyvästä yhteiskunnasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua.

Additional information

eTentti koko lukuvuoden. Lukupiiri järjestetään kevätlukukaudella. 

Study materials

Ilmoitetaan lukuvuosittain.

Completion methods

Method 1

Description:
Lukupiiri.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen lukupiirityöskentelyyn sekä lukupiiriin liittyvien kirjallisten töiden tekeminen.
Select all marked parts

Method 2

Description:
eTentti.
Evaluation criteria:
Tentin hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching