YLAA3110 Financial Accounting (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjanpidon käsitteet, kirjanpito ja tilinpäätös, arvonlisäverotuksen perusteet, yhtiömuodot, tilinpäätösinformaatio, keskeiset tilinpäätöstunnusluvut.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kirjanpidon pääpiirteet
- laatia pienen yrityksen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman
- tulkita ja analysoida tilinpäätöksiä pääpiirtein


Metataitojen kehittyminen:

- itsereflektointi, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, vastuullisuus

Description of prerequisites

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot / Basic Business Studies (vähintään YTTP1130 Laskentatoimen perusteet)

Compulsory prerequisites

Study materials

Kirjanpitolaki ja Kirjanpitolautakunnan yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta.
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali.

Literature

  • Leppiniemi J. & Kykkänen T. 2015. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta.; ISBN: 9789526316246
  • Williams J., Haka S., Bettner M. & Carcello J. 2010 (tai uudempi). Financial Accounting.; ISBN: 9780078111044

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, luentotentti
Evaluation criteria:
Tentti
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching