TIES5350 Wireless Sensor Networks (5–8 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Description

Sisältö

Sensoriverkkojen perusteet 4op: Johdanto, sensorinoodin arkkitehtuuri, sensoriverkon protokollat (linkkien ja antureiden kattavuus, mac-protokollat, reititysprotokollat). Sensoriverkon palvelut 2op: Aikasynkronointi ja paikannus. Sensoriverkon ohjelmistokehitys 2op: Käyttöjärjestelmät ja sensoriverkkojen ohjelmistokehityksestä.

Suoritustavat

Luentovideoiden katsominen, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät, vertaisarvioinnit sekä kirjallisiin oppimistehtäviin liittyvät mahdolliset esitykset.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien kirjallisten oppimistehtävien ja vertaisarviointien palauttamista sekä hyväksyttyä suorittamista. Vertaisarvioinnit arvioidaan joko hylätty tai hyväksytty. Oppimistehtävät pisteytetään ja näistä saatu pistemäärä määrittää kurssin arvosanan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa huomioida sensoriverkkosovelluksen suunnittelussa sovellusalueen vaatimukset ja sensoriverkkojen erityispiirteet sekä käytössä olevan sensoriverkkoalustan rajoitteet. Osaa selittää sensoriverkkojen verkonhallinnan pääpiirteet ja tavoitteet, omaa tarvittavat perustaidot verkkoprotokollien vertailemiseen ja kykenee suunnittelemaan sensoriverkkosovelluksen vaatiman verkonhallinnan osia. Osaa selittää sensoriverkkojen synkronoinnin ja paikannuksen tavoitteet ja perusratkaisut sekä osaa valita sovelluksen tarpeisiin soveltuvan ratkaisun. Osaa selittää sensoriverkkojen käyttöjärjestelmän ja ohjelmoinnin erityispiirteet sekä osaa suunnitella ja ohjelmoida yksinkertaisia sensoriverkkosovelluksia.

Additional information

Kirjallisten oppimistehtävien ja vertaisarviointien hyväksytty suoritus.

Description of prerequisites

TIEA3000 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin, TIES536 Sulautettu internet, TEKS4440 IoT-laitteiden tietoliikenne (voi suorittaa myös yhtä aikaa)

Study materials

Luentokalvot ja luentovideot sekä oppimistehtäviin liittyvät tieteelliset artikkelit.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Online teaching (5–8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching