IKAM5004 Childhood Studies (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakso antaa kuvan lapsuudesta ja sosiologisesta lasten ja lapsuuden tutkimuksesta sekä johdattaa kohteen erityisyyden ja erityiskysymysten hahmottamiseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lapsuutta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, tunnistaa elämänvaiheen erityispiirteitä osana elämänkulkua sekä osaa arvioida lasten erityisyyttä tutkimuksessa.

Additional information

Ohjeet kurssin suorittamiseksi ilmoitetaan lukuvuosittain.

Study materials

Kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen opintojakson aikana.

Completion methods

Method 1

Description:
Kirjalliset tehtävät.
Evaluation criteria:
Hyväksytty tentti tai kirjallinen suoritus
Select all marked parts

Method 2

Description:
tentti
Evaluation criteria:
Hyväksytty tentti tai kirjallinen suoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching