FTEM1001 Interdisciplinary Theories and Background for Rehabilitation (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kuntoutuksen keskeiset käsitteet, paradigmat, epistemologiset, ontologiset ja metodologiset lähtökohdat
Kuntoutuksen kansalliset ja kansainväliset ajankohtaiset ohjelmat
Moniammatillinen kuntoutus ja kuntoutustutkimus
Kuntoutuksen tutkimuksen tieteenalat ja tutkimussuuntaukset

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata toimintakyvyn ja monitieteisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet, kuntoutuksen paradigmat sekä epistemologiset, ontologiset ja metodologiset lähtökohdat.

  • arvioida kuntoutuksen keskeisiä toimintaohjelmia ja strategioita sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita kuntoutuksen kehittämiseksi.

  • hyödyntää monitieteisen ja moninäkökulmaisten kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenetelmiä kuntoutuksen kehittämisessä

Study materials

Järvikoski, A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriö 2013:43. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3457-3

Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. 2016. Kuntoutuminen. EAN/tuotenumero: 9789516564640

Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. STM raportteja ja muistioita 2017. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160273

Rehabilitation 2030 - A call for action. https://www.who.int/disabilities/care/Rehab2030MeetingReport2.pdf?ua=1 WHO 2017.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Arviointikriteerien mukaisesti suoritetut oppimistehtävät
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching