TIES536 Wireless Embedded InterNetworking (3–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Description

1. Johdanto, historia, tulevaisuus
2. IoT:n arkkitehtuuri ja protokollat
3. IoT-laitteen laitearkkitehtuuri
4. Kontrollerit
5. Radiot
6. Virtalähteet
7. Sensorit
8. Katsaus mikrokontrolleriperheeseen (esim. ARM Cortex-M sarja)
9. Kehitysympäristöt
10. Ohjelmointi ja debuggaus
11. Harjoitustyöt

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva älykkäistä sulautetuista laitteista, niiden muodostamista verkoista sekä niiden liittymisestä yleiseen IP-verkkoon. Opiskelija osaa kuvata älykkäiden laitteiden muodostamien verkkojen arkkitehtuuria sekä älykkäiden laitteiden tekniikkaa.


Opiskelija saa myös tietoa käytetyistä protokollista ja algoritmeista sekä sovelluksista. Opiskelija tutustuu kurssin aikana yhteen mikrokontrolleriperheeseen ja oppii myös ohjelmoimaan mikrokontrollipohjaisen mittaussovelluksen ja viemään mittausdataa pilvipalveluun.

Additional information

Suoritustapa: Kaikkien oppimistehtävien hyväksytty suoritus.


Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien palauttamista ja hyväksyttyä suorittamista. Oppimistehtävät pisteytetään ja näistä saatu pistemäärä määrittää kurssin arvosanan.

Description of prerequisites

Suositellaan, että suoritettuna on IoT-laitteiden tietoliikenne (5 op) -opintojakso.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Online teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching