YLAA2110 Cost Accounting (7 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description


Kustannuslaskennan perusjärjestelmän toiminta ja kustannuslaskennan järjestämiseen liittyvät eri vaihtoehdot, kustannuslaskenta operatiivisen ja strategisen päätöksenteon ja ohjauksen apuna. Investointilaskennan menetelmät


Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelija osaa:
- kustannuslaskennan keskeiset laskutoimitukset
- suunnitella yksinkertaisen kustannuslaskentajärjestelmän
- hyödyntää kustannuslaskennan menetelmiä päätöksenteon apuna
- käyttää investointilaskennan menetelmiä investointipäätösten tukena


Metataidot:

- (Laskennallinen) Ongelmanratkaisukyky

Description of prerequisites

YTTP1130 Laskentatoimen perusteet

Compulsory prerequisites

Study materials

Luennoilla erikseen jaettava materiaali ja mahdollinen luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus.

Literature

  • Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. Talentum.; ISBN: 9789521410628
  • Drury, C. (2015). Management and Cost Accounting (9th ed.) Cengage. Osat 1,2,3 ja 6.; ISBN: 9781480893931
  • Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. (2020). Talousohjaus ja kustannuslaskenta Luvut 1-8 ja 14.; ISBN: 9789526320052

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tentti
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, harjoitukset

Study materials:

Luentokalvot

Harjoituspaketti

Literature:
  • Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. 2013, 2.painos (tai uudempi). Talousohjaus ja kustannuslaskenta Luvut 1-8 ja 14.
  • Drury, C. (2015). Management and Cost Accounting (9th ed.) Cengage. Osat 1,2,3 ja 6.
  • Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. (3. uudistettu painos)

Teaching