TTIY1006 Internship (Bachelor Studies) (6–16 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutkimus- ja/tai käytännönharjoittelupaikan haku
Harjoittelun suunnittelu ja tavoitteenasettelu
Tutustuminen terveystieteen alan tutkimus- ja/tai käytännön työelämään
Harjoittelun raportointi


Suoritustavat

Tutkimus- ja/tai käytännönharjoittelupaikan haku
Harjoittelun suunnittelu ja tavoitteenasettelu
Tutustuminen terveystieteen alan tutkimus- ja/tai käytännön työelämään
Harjoittelun raportointi


Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun suorittaminen ja raportointi hyväksytysti

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelija

  • osaa tunnistaa erilaisia työtehtävämahdollisuuksia, joissa voi hyödyntää terveystieteiden koulutusta
  • osaa soveltaa opintojen tuottamaa osaamista erilaisissa työtehtävissä
  • osaa kuvata harjoitteluorganisaationsa toimintamalleja ja –strategioita terveystieteen näkökulmasta
  • paikantaa tulevaa rooliaan asiantuntijayhteisön jäsenenä
  • osaa reflektoida omaa harjoittelutehtäväänsä ja siitä saatuja kokemuksia suhteessa oman alansa asiantuntijuuteen ja kompetensseihin

Additional information

Orientoiva seminaari 2. vuosi, kevätlukukausi
Harjoittelu 2. tai 3. vuoden aikana 

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (6–16 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching