MATA1800 Practice essay in intermediate studies (1–3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakso koostuu johonkin opiskelijan suorittamaan matematiikan aineopintojen (MATA-tasoiseen) kurssiin liittyvän kirjallisen harjoitustyön tekemisestä. Harjoitustyön tekemisestä ja aiheesta on sovittava erikseen kurssin luennoineen opettajan tai oppiaineen professorin kanssa.

Learning outcomes

Opintojaksolla opiskelija
  • syventää matematiikan osaamistaan matematiikan aineopintotasoiseen kurssiin liittyvän harjoitustyön avulla
  • harjaantuu käyttämään lähdekirjallisuutta
  • vahvistaa taitoaan esittää matematiikkaa kirjallisesti

Description of prerequisites

Tutkinto-ohjelman pakolliset matematiikan kurssit.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan harjoitustyön tekeminen ja sen palautus kurssin opettajalle, joka arvioi onko työ hyväksyttävä. Opintojaksolta saatava opintopistemäärä riippuu harjoitustyön laajuudesta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1–3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan harjoitustyön tekeminen ja sen palautus kurssin opettajalle, joka arvioi onko työ hyväksyttävä. Opintojaksolta saatava opintopistemäärä riippuu harjoitustyön laajuudesta.
Language:
Finnish
Study methods:

Opintojakso suoritetaan tekemällä kirjallinen harjoitustyö opettajan antamasta aiheesta.

Teaching