XYHX1004 Project communication (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö


• vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus
• projektiviestinnän tavoitteet ja muodot
• kirjoittamisprosessi
• palautetaidot
• viestinnän ymmärrettävyys ja tilanteenmukaisuus

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija


• tuntee projektiviestintään liittyviä tekstilajeja ja niiden konventioita
• osaa tuottaa keskeisimmät projektissa tarvittavat dokumentit
• tuntee projektipalavereihin liittyviä käytänteitä
• osaa valita tilanteeseen sopivan tavan viestiä projektin eri vaiheista
• ymmärtää projektityöskentelyyn liittyviä ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöitä

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching