PSYA170 Cognitive Psychology and Neuroscience II (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa tarkastellaan kognitiivisen psykologian keskeisiä ilmiöitä (mm. havaitsemista, tarkkaavaisuutta, oppimista ja muistia, tietoisuutta, ajattelua, ongelmanratkaisua, tunteita).

Learning outcomes

Opiskelija oppii tuntemaan kognitiivisen psykologian keskeiset käsitteet ja tutkimusongelmat, ymmärtää miten niitä voi lähestyä käyttäytymis- ja neurotieteellisin tutkimusmenetelmin sekä osaa kriittisesti arvioida alan kirjallisuutta. Opiskelija ymmärtää, miten ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteet vaikuttavat tapaan ajatella ja toimia sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla. Alan keskeinen käsitteistö tulee tutuksi englanninkielisen kirjallisuuden kautta. 

Description of prerequisites

Psykologian perusopinnot.

Study materials

BAARS, B. J. & GAGE, N. M. (2010) Cognition, brain and consciousness: Introduction to cognitive neuroscience (2. painos tai uudempi). Oxford: Elsevier. (e-kirja).

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä.

Teaching