IKAM5002 Finnish Life Stage Studies (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakson sisällön muodostavat suomalaiset tutkimukset, joissa eri ikäkausia on tarkasteltu erilaisista lähtökohdista ja näkökulmista. Tutkimukset antavat sisällön lisäksi myös kuvan erilaisten metodisten lähtökohtien soveltamisesta ikä- ja elämänvaihetutkimuksen alueella.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaista ikäkausiin kohdistuvaa tutkimusta sekä on perehtynyt niihin liittyviin erityiskysymyksiin ja ymmärtää iän merkitystä arkielämän ja elämänkäytäntöjen näkökulmasta.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan lukuvuosittain.

Completion methods

Method 1

Description:
eTentti
Evaluation criteria:
Tentin hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching