TILA312 Generalized Linear Models 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssi on jatkoa kurssille Yleistetyt lineaariset mallit 1 (YLM1), ja se käsittelee yhden jatkuvan tai diskreetin vasteen mallintamista yleistetyn lineaarisen mallin kehikossa. Kurssilla käsitellään yleistettyjen lineaaristen mallien teoriaa yleisen eksponentiaalisen jakaumaperheen tapauksessa. Erikoistapauksina tarkastellaan tavallista lineaarista regressiota, yleistä lineaarista regressiota, dikotomisen vasteen malleja sekä lukumäärävasteen malleja. Kurssilla perustellaan YLM1 kurssin tuloksia ja käytäntöja teoreettisin tarkasteluin.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
  • osaa määritellä kurssilla esitetyt mallit olettamuksineen,
  • osaa valita empiiriseen aineistoon sopivan mallin ja perustella valintansa,
  • osaa kirjoittaa näkyviin uskottavuusfunktion perusteluineen eri tilanteissa,
  • osaa sovittaa mallit R-ohjelmistolla,
  • osaa perustella teoreettisesti empiiriseen aineistoon liittyviä johtopäätöksiä,
  • osaa kirjoittaa perustellun raportin tekemästään tilastollisesta analyysistä,
  • kykenee hankkimaan lisätietoa em. malleista ja niiden laajennuksista alan oppikirjoista

Description of prerequisites

Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2 tai vastaavat tiedot, Yleistetyt lineaariset mallit 1, Tilastollinen päättely 1 ja 2, R-kurssi

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiiviKurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Language:
English, Finnish
Study methods:

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti. Suoritustavat esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä. Tarkemmat arviointiperusteet esitellään opetusohjelmassa..
Language:
English, Finnish
Study methods:

Kurssin lopputentti. Suoritustavat esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.

Teaching