YJOA2120 Wellbeing and Management (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
 • Työhyvinvoinnin taustatasot ja näkökulmat
 • Positiivisen psykologian näkökulma ja työn ilo
 • Stressi, työuupumus ja niiden ehkäisy
 • Työn muutoksen hallinta
 • Tietotyö ja työn hallinta
 • Työhyvinvointisuunnitelman laatimisen perusteet
 • Johtajuus ja työyhteisötaidot työhyvinvoinnin näkökulmasta

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 • tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta
 • arvioida ja kehittää työhyvinvointia strategisena tekijänä yrityksissä
 • tunnistaa perusteet työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen
 • käyttää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan osaamisen ylläpitoon
 • arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin
 • tunnistaa johtajuuden ja työyhteisötaitojen yhteyden työhyvinvointiin
 • seurata, arvioida ja ylläpitää omaa työhyvinvointiaan.

Additional information

Opintojaksolla tarkastellaan työhyvinvoinnin johtamista YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 3 Terveyttä ja hyvinvointia ja 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua näkökulmista. 

Study materials

Oppimateriaali vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aloitusluento ja itsenäisesti suoritettava verkkokurssi
Evaluation criteria:
Verkkokurssilla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (6 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Verkkokurssilla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Verkkokurssi, sisältää itsenäistä ja ryhmissä työskentelyä. 

Study materials:

Oppimateriaali vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Teaching