MUTA1102 Cultural Studies in Mental Health (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Mielenterveyteen ja sairauteen liittyvät rajat, niiden määrittely ja hoitokeinot ovat kulttuurisidonnaisia ja historiallisesti muuttuvia. Kulttuurinen mielenterveystutkimus tarkastelee, kuinka käsityksiä mielen terveydesta ja sairaudesta, hyvinvoinnista ja pahoinvoinnista, normaaliudesta ja poikkeavuudesta on tuotettu kielessä, taiteissa ja kulttuurisissa käytänteissä. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat esimerkiksi kulttuurin diagnostistoituminen, medikalisaatio, hyvinvointikulttuurit ja terapeuttiset käytännöt, sekä aihepiiriin liittyvät representaatiot, narratiivit ja diskurssit kulttuurisessa kontekstissaan.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet

  • kulttuurisen mielenterveystutkimuksen tutkimusteemojen ja metodien hahmottaminen ja soveltaminen
  • kulttuurisen mielenterveystutkimuksen kentän hahmottaminen kansallisesti ja kansainvälisesti osana taiteen- ja kulttuurintutkimusta
  • eettisten periaatteiden ja vaatimusten ymmärtäminen taiteiden hyvinvointivaikutusten edistämistyössä ja tutkimuksessa.

Literature

  • Ahlbeck, Jutta; Lappalainen, Päivi; Launis, Kati; Tuohela, Kirsi; Westerlund, Jasmine (toim.): Kipupisteissä. Sairaus, kulttuuri ja modernisoituva Suomi. Turku: UTU 2015.
  • Brinkman, Svend: Diagnostic cultures: a cultural approach to the pathologization of modern life. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge 2016.
  • Jäntti, Saara; Heimonen, Kirsi; Kuuva, Sari & Mäkilä, Annastiina (toim.): Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto 2019.
  • Pietikäinen, Petteri: Hulluuden historia. Helsinki : Gaudeamus Helsinki University Press 2013.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching