TERS1007 Management Strategies in Health Promotion (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Terveyden edistämisen johtamisen perusteet
Tiedolla johtamisen mekanismit terveyden edistämisessä
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Suoritustavat

Luento (2 h)
Kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävänä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100 %


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • jäsentää terveyden edistämisen johtamiseen, arviointiin, mittaamiseen ja seurantaan liittyviä periaatteita
  • jäsentää ja arvioida tiedolla johtamisen mekanismeja terveyden edistämisessä
  • kriittisesti arvioida terveyden edistämisen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja niiden toteutumista käytännössä

Study materials

Clavier, C., de Leeuw, E. (toim.) 2013. Health Promotion and the Policy Process. Oxford University Press. (230 s.)

Leppo, K., Ollila, E., Peña, S., Wismar, M. & Cook, S. (toim.) 2013. Health in all policies. Seizing opportunities, implementing policies. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health. (350 s.)

WHO (2014). Health in All Policies (HiAP) Framework for Country Action https://www.who.int/healthpromotion/hiapframework.pdf

Birley M. 2011. Health Impact Assessment: Principles and Practice. Routledge. (400s)

Kurssilla jaettava materiaali 

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallinen tehtävä 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

 

Teaching