LLTY011 Nutrition and Physical Exercise (Lecture Course) (3–4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Ravitsemus- ja ruokasuositukset, laadullisten suositusten tausta ja tieteelliset perusteet
Väestön ravitsemuksen muutostrendit
Ravinto- ja ruoka-aineiden perusteet
Ravitsemus ja terveys – väestön terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin
Ravitsemustilan, energiankulutuksen ja –tarpeen arviointi
Ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja urheilussa – urheilijan ravitsemuksen erityiskysymyksiä
Ravitsemuksen tutkimusmenetelmät

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelija

  • osaa kuvata yleiset ravitsemussuositukset, niihin liittyvät fyysisen aktiivisuuden suositukset, suositusten laatimisen periaatteet ja keskeiset tieteelliset perusteet
  • osaa kuvata väestön ravitsemuksen keskeiset muutostrendit
  • osaa arvioida kriittisesti ravitsemuksen tutkimusmenetelmiä
  • tietää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitämisessä elämänkulun eri vaiheissa
  • osaa ottaa huomioon eri-ikäisten liikkujien ja urheilijoiden erityistarpeet ravitsemuksessa

Study materials

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset, uusin päivitys

Nordic nutrition recommendations 2012. Part 1. Summary, principles and use. 2013. 5. painos. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Katso tentittävä kirjallisuus suoritustapa-kohdasta.

Literature

  • Ilander O. (toim.), Heikura I., Hietavala E-M., Laakso M., Manner L. & Mursu J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. Lahti: VK-Kustannus Oy; ISBN 978-951-9147-91-8. Luvut: 1, 4–11, 13 (380 s.)
  • Lisäksi luennolla ilmoitettu materiaali (elämänkulun eri vaiheisiin liittyen).

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Luentoja 15 tuntia, itsenäinen opiskelu. Luennot ja kirjallisuus tentitään yhdessä. Tentittävä kirjallisuus: Ilander O. (toim.), Heikura I., Hietavala E-M., Laakso M., Manner L. & Mursu J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. Lahti: VK-Kustannus Oy. (Luvut: 1, 4-11, 13, 380 s.). Lisäksi luennolla ilmoitettu materiaali. Huom. Luento- ja kirjatentti on yleisinä tenttipäivinä maaliskuusta kesäkuuhun (ilmoittautuminen Sisussa).
Evaluation criteria:
Tentti 100%, Aktiivinen osallistuminen luennoille
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching