KIKS1206 Writing and Personality, Pedagogy, Wellbeing (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältönä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
  • persoonallinen essee
  • kirjoittamisen ohjaus eri ikäryhmissä
  • hyvinvointi- ja kirjoittamisterapia
  • käsikirjoitustiimin toiminta ja työnjako, yhdessä kirjoittaminen, sosiaalinen luovuus (sosiaalinen media, osallisuuden ja kuulumisen kulttuuri).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittänyt persoonallista tyyliään ja kykyään sanallistaa omakohtaisia kokemuksiaan. Opiskelija on syventynyt kirjoittamisen ohjaamiseen tai terapeuttiseen kirjoittamiseen sekä osaa toimia eettisesti ohjattavien kanssa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Opetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching