XPVX003 Speech Communication and Work Life (4–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

XPVX003 Työelämän viestintätaidot on avoin kaikkien tiedekuntien opiskelijoille

Description

Sisältö

· rekrytointiviestintä

· työyhteisön sisäinen viestintä

· työyhteisön ulkoinen viestintä

· työelämätekstien viimeistely

· työelämän vuorovaikutusosaaminen


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan

  • osaavan analysoida viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja muotoja työelämän viestintäkontekstissa

  • osaavan suunnitella ja kohdentaa viestintäänsä tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti

  • osaavan analysoida ja kehittää omaa viestintäosaamistaan

  • tunnistavan oman osaamisensa ja osaavan markkinoida osaamistaan työelämäkontekstissa

  • osaavan viimeistellä tekstinsä 

Additional information

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yliopistosta kohta valmistuville opiskelijoille, vähintään 3. vuoden opiskelijoille. Jos ryhmään mahtuu, muutkin ovat tervetulleita. 

Opintojakson voi suorittaa joko neljän tai viiden opintopisteen laajuisena. Laajempi opintosuoritus edellyttäa ylimääräisen oppimistehtävän suorittamista.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, pienryhmätapaamisesta (läsnäolovelvollisuus) sekä muusta itsenäisestä työskentelystä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen vaatii aktiivista läsnäoloa ja osallistumista sekä oppimistehtävien hyväksytysti suorittamista. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching