PSYA1904 PALOMA-training (1–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Opintojakson tehtyään opiskelija ymmärtää pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseensa liittyviä perusasioita. Opintojakso perehdyttää myös mielenterveyden huomioimiseen pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamisessa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tehtävien ja oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1–5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching