BMES1000 Motor control and human neuroscience (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

This course advances understanding of human motor control functioning, as well as structural aspects of the brain.

Description

The structure and function of the brain’s sensorimotor system.

Fundamental functioning of motor control.

Fundamentals of brain imaging (MEG/EEG, TMS, fMRI).

Learning outcomes

Upon completion of the course, the student

- understands fundamentals of human motor control and its relation from a perspective of the structure of the brain, as well as the sensory systems role in motor control.

- understands the function of various brain imaging methodology and how they can be applied to study the human sensorimotor system.

- is able to critically evaluate brain imaging study designs.

- is able to work responsibly as a member of a team and self-assess their work.

Additional information

The course introduces various brain imaging methods, particularly fundamentals of magnetoencephalography (MEG), electroencephalography (EEG), magnetic resonance imaging (MRI) and transcranial magnetic stimulation (TMS) in the study of sensorimotor functioning.

Description of prerequisites

Perustiedot aivojen ja/tai hermolihasjärjestelmän rakenteesta ja toiminnasta

Study materials

Relevant texts, lecture slides

Completion methods

Method 1

Description:
Luentoja 20 tuntia Seminaareja 12 tuntia Itsenäistä työtä ja raportointia. Ryhmä- tai paritöiden tekeminen ja esittäminen. Esitysten ja raporttien itsearviointi ja muiden töiden arviointi.
Evaluation criteria:
Aktiivisuus kontaktiopetuksessa. ryhmä- tai parityön raportointi ja esittäminen, sekä toisen ryhmän opponointi: 40%. Luentotentti 60%.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching