MUPA2001 Music Cultures 2: Popular Music (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa tutustutaan länsimaisen populaarimusiikin kehityksen keskeisimpiin vaiheisiin ja lajeihin 1800-luvun lopulta tähän päivään. Opintojaksossa tarkastellaan eri aikakausien ja tyylien keskeisimpiä piirteitä, esityskäyntäntöjä sekä pohditaan muusikoiden yhteiskunnallisen aseman muutoksia ja musiikkiestetiikan ja -filosofian päälinjoja ja niiden historiallisia muutoksia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- hahmottaa länsimaisen populaarimusiikin kehityslinjoja 1800-luvun lopulta tähän päivään

- kuvata keskeisimpien tyylikausien musiikillisia tyylipiirteitä ja niihin liittyviä keskeisiä käsitteitä

- sijoittaa länsimaisen populaarimusiikin kehityksen osaksi musiikin sekä yhteiskunnan yleistä kehitystä

- tunnistaa käsiteltävien aikakausien musiikillisia ominaispiirteitä kuuntelumateriaalin perusteella

- soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä.

Additional information

Ajoitus: musiikkitiede 1. opintovuosi, musiikkikasvatus 2. tai 3. opintovuosi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien sekä mahdollisen tentin suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching