KAIA052 Agency and Identity in Different Life Domains (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Toimijuus teorioissa ja käytännöissä, erilaiset vallan muodot, identiteettien rakentaminen ja tuunaus, toimijuuden mahdollisuudet ja rajoitteet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

 • kuvata erilaisia toimijuutta ja identiteettiä koskevia teoreettisia näkökulmia 

 • tunnistaa toimijuutta erilaisissa ympäristöissä ja elämänkentillä 

 • tunnistaa identiteettiä ja toimijuutta erilaistavat resurssit, esimerkiksi sukupuoli, ikä, kulttuurinen tausta 

 • käsitteellistää omaa oppimistaan, toimijuuttaan ja identiteettiään teoreettisten näkökulmien avulla  

Description of prerequisites

kasvatustieteen perusopinnot

Study materials

Valitaan neljä seuraavista artikkeleista: 

 1. Honkasilta, J., Vehkakoski, T. & Vehmas, S. 2015. Power struggle, submission and partnership: Agency constructions of mothers of children with ADHD diagnosis in their narrated school involvement. Scandinavian Journal of Educational Research, 59 (6), 674-690. 

 2. Hökkä, P., Vähäsantanen, K. & Mahlakaarto, S. 2017. Teacher educators’ collective professional agency and identity: Transforming marginality to strength. Teaching and Teacher Education, 63, 36–46. 

 3. Hökkä,P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Herranen, S. & Eteläpelto, A. 2019. Emotions in leaders’ enactment of professional agency. Journal of Workplace Learning 31 (2), 143–165. doi:10.1108/JWL-07-2018-0086

 4. Jääskelä, P., Poikkeus, A-M., Vasalampi, K. Valleala, U. M., & Rasku-Puttonen, H. 2016. Assessing agency of university students: Validation of the AUS scale. Studies in Higher Education, DOI: 10.1080/03075079.2015.1130693 

 5. Pikkarainen, A., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S. & Eteläpelto, A. 2015. Older rehabilitees’ life-course agency in Finnish gerontological rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(6), 424–434.  

 6. Sevon, E. 2015. Who’s got the power? Young children’s power and agency in the child-parent relationship. International Journal of Child, Youth and Family Studies, 6(4.1), 622–645.   


sekä yksi alla olevista teoksista: 


 1. Eteläpelto, A., Heiskanen, T. & Collin, K. (toim.) 2011. Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. Aikuiskasvatuksen 49. Vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura. 
 2. Ojala, H., Palmu, T. & Saarinen, J. (toim.) 2009. Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino. 
 3. Illeris, K. 2014. Transformative learning and identity. London: Routledge.


Lisäksi muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.   

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching