XPVX002 Job Wellness from Interaction (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssin keskeinen teema on vuorovaikutuksen analysoiminen ja kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tarkasteltavia ilmiöitä ovat mm. vuorovaikutusosaamisen yhteys työhyvinvointiin ja työuupumukseen, sosiaalinen tuki, työpaikkakiusaaminen ja sen ennaltaehkäisy sekä työyhteisön kehittäminen.


Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija:

 
• ymmärtää vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä lisäämisessä
• osaa tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä
• tietää toimintatapoja, joilla työhyvinvointia voidaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen avulla ylläpitää, kehittää ja lisätä
• osaa analysoida, arvioida ja kehittää omaa työhyvinvointiaan vuorovaikutusosaamisen näkökulmista.


Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut kirjalliset oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching