KTK0006 Studies in Education Administration (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
  • opetushallinnon keskeiset käsitteet ja hyvän hallinnon periaatteet
  • eri koulutusasteiden lainsäädäntö että opettajan työtä koskeva yleislainsäädäntö
  • opettajan ja lapsen/oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
  • lastensuojelu, opiskeluhuolto- tietosuoja ja salassapito
  • arviointi
  • oikeusturva 


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • ymmärtää opetushallinnon osaamisen osana omaa ammatillista asiantuntijuuttaan
  • osaa kuvata koulutusta koskevaa lainsäädäntöä
  • osaa soveltaa oman koulutusasteen opetustoimen lainsäädäntöä
  • osaa käyttää Finlex-ohjelmaa

Additional information

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Study materials

Finlex (https://www.finlex.fi/fi/)
sekä opetusohjelmassa määritelty muu oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Arviointiperusteet Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.
Language:
Finnish
Study methods:

luentojen seuraaminen ja oppimistehtävien tekeminen

Teaching