TILS646 Clustering, Classification and Regression Methods (4–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla käsitellään keskeisiä aineiston ryhmittelymenetelmiä ja niihin liittyvien tulosten validointia, keskeisiä luokittelumenetelmiä ja niiden tulosten validointia sekä muutamia jatkuvan vasteen ei-lineaarisia regressiomenetelmiä ajan salliessa. Kurssi painottuu aineiston analysointiin.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut
  • ymmärtää ryhmittely- ja luokittelumenetelmien erot
  • osaa keskeisiä ryhmittelymenetelmiä
  • osaa keskeisiä luokittelumenetelmiä
  • (osaa muutamia ei-lineaarisia regressiomenetelmiä)
  • tuntee eri menetelmiin liittyviä validointitapoja
  • pystyy analysoimaan aineistoja tilasto-ohjelmistoja käyttäen ja tulkitsemaan tuloksia

Description of prerequisites

Tilastollinen päättely 1 ja 2, Yleistetyt lineaariset mallit 1 ja 2, Monimuuttujamenetelmät,
Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2, R-ohjelmiston perustuntemus

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä tai esitelmästä suoriutuminen.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching
x

Exam (4–5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching