YMAA2150 Productisation and Selling (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla opiskelijat perehtyvät yrityksen tuotestrategioihin ja siihen millaisia tuote- ja palvelukonsepteja on mahdollista muodostaa ja kuinka ne voidaan lanseerata ja myydä. He oppivat tuotteistamisen, myynnin ja myyntityön merkityksen yrityksen kokonaisvaltaisessa markkinoinnin suunnittelussa.

Kurssilla käsitellään henkilökohtaista konsultoivaa myyntityötä, ja myynnin prosessia asiakkuuksien arvioinnista ongelman ratkaisun kautta arvon lisäämiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon. Keskeinen osa kurssisisältöä on myös opiskelijoiden ymmärryksen lisääntyminen omasta osaamisesta, osaamisen tuotteistaminen.

Harjoitustehtävässä he muodostavat osaamisprofiilinsa työnhakua varten. Kurssin ryhmätyönä tehdään yritykselle tuotteistamisanalyysi tai myyntityötä kehittävä analyysi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä tuote- ja palvelukonseptin, palvelumuotoilun ja tuotteistamisen käsitteet
- määritellä myynnin prosessin vaiheet
- suunnitella ja toteuttaa tuotteistamisanalyysin
- suunnitella ja toteuttaa myynnin kehittämisprojektin
- määritellä omat osaamisalueensa, osaamisprofiilinsa
- tuottaa korkeatasoisen, akateemisen raportin
- esitellä projektityönsä tulokset selkeästi ja informatiivisesti

Description of prerequisites

Liiketoimintaosaamisen perusteet. Yrittäjyyden perusopintokokonaisuutta suorittaville esitietovaatimuksena YTTP1120 Johdatus markkinointiin tai vastaavat tiedot.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoitustyöt
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching