TYOA5002 Labor Markets and Processes (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Työn sosiologian perusteet, fordistinen vs. jälkifordistinen työprosessi, uudet ja vanhat työn organisoinnin muodot, uuden työn dynamiikat, työelämän laadun trendit sekä työmarkkinoiden ja työmarkkinasuhteiden muutokset.

Learning outcomes

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan työn sosiologian perusteet, työprosessien piirteet sekä keskeiset muutokset työelämässä niin työorganisaatioiden kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Study materials

Kirjallisuus ja opintojaksolla mainittu täydentävä materiaali.

Literature

  • Edgell, Stephen (2012): The Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and Unpaid Work. Sage.; ISBN: 978-1-84920-412-5

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen. Luento ja kirja-/artikkelitentti. Materiaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Evaluation criteria:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää luento-osuuden ja kirjallisuuden tenttimistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching