MATAIN Intermediate Studies in Mathematics as Optional Studies (35+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Matematiikan aineopinnoissa perehdytään matematiikan eri osa-alueisiin ja hankitaan kattava tietämys niiden peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Aineopintojen suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa. Valinta vaihtoehtojen välillä tehdään opiskelijan esitietojen perusteella.

Learning outcomes

Matematiikan aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa matematiikan peruskäsitteet ja -teoriat, ja omaa valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan syventävissä opinnoissa. Hän osaa ohjaajan johdolla tai yhdessä sovellusalan asiantuntijan kanssa muotoilla ja ratkaista matemaattisia ongelmia. Opiskelija on kiinnostunut matematiikan eri aloista ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen. 

Description of prerequisites

Edeltävinä opintoina matematiikan perusopintokokonaisuus 25/27 op

Structure

Select 1 pcs. (35+ cr)