MATA123 Computational Linear Algebra and Geometry (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Vektori- ja matriislaskentaa tietokoneella (apuna Matlab-ohjelmisto). Peruslaskutoimitukset; ominaisarvot ja-vektorit; pienimmän neliösumman menetelmä; singulaariarvohajotelma; interpolaatio; yhtälöiden numeerinen ratkaiseminen; lineaarialgebran sovelluksia differentiaaliyhtälöiden numeeriseen ratkaisemiseen. Tulosten graafinen esittäminen.Learning outcomes

After completing the course the student is able to explain the basic concepts related to numerical computation and to use Matlab to solve a numerical problem (eigenvalue problem, least squares fit, systems of linear equations, intepolation, applications to differential equations).

Additional information

Luennot 8 h, pääteohjaukset 12 h

Matematiikan aineopintoihin ei voi sisältyä tämän opintojakson lisäksi opintojakso MATA1470 Tietokoneavusteinen matematiikka (symbolinen) tai muu vastaava tietokoneavusteisen matematiikan kurssi.

Description of prerequisites

Lineaarinen algebra ja geometria 1 ja 2

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Practicing work and active participation to computer-lab exercise sessions are required to pass the course
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää harjoitustyön tekemisen sekä aktiivisen osallistuminen pääteohjauksiin.
Language:
Finnish

Teaching