PSYA120 Neuropsychology II (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa tarkastellaan kehityksen, muistin ja oppimisen, aistimisen ja havaitsemisen, tajunnan tilojen ja tarkkaavaisuuden, kielen, tunteiden sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen hermostollista perustaa. Lisäksi tarkastellaan psykologien yleisesti hoitamien toimintahäiriöiden ja niiden hoidon aivoperustaa; esimerkkeinä ahdistuneisuushäiriöt, mielialahäiriöt, skitsofrenia, stressi ja syömishäiriöt. Kurssilla perehdytään myös neuropsykologiseen arviointiin ja kuntoutukseen tarkastelemalla neurologisia häiriöitä ja neuropsykologiaisa oireyhtymiä. Käydään läpi aivokuvantamisen perusmenetelmät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa huomioon käyttäytymiseen vaikuttavien biologisten järjestelmien ja niiden häiriöiden vaikutuksen ihmisen käyttäytymisen selittämisessä. Opiskelijan valmius lukea ja arvioida englanninkielistä alkuperäistutkimusta aiheesta lisääntyy.

Description of prerequisites

Psykologian perusopinnot.

Study materials

BANICH, M. T., & COMPTON, R. J. (2018). Cognitive neuroscience. Cambridge University Press. Fourth edition. Kirjan kappaleet 8-17.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erin-omainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä.

Teaching