JSBA7140 Project Management (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology, Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology, Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Perusymmärrystä projekteista työn muotona ja organisoitumisen tapana

Description

Projektin onnistuminen ja elinkaari

Projektiorganisaatio, osaaminen, vastuut ja velvoitteet, tiimityö

Projektin vaiheet, aktiviteetit, riippuvuudet ja aikataulu

Projektin resursointi, investoinnit ja kustannukset

Projektin riskienhallinta, laatu ja viestintä

Projektin johtaminen ja seuranta

Ongelmanratkaisuun tähtäävät tekniikat ja konsultatiivinen ote projektityössä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Ymmärtää

– projektinhallinnan yleisperiaatteet ja keskeiset käsitteet

– projektin (epä)onnistumisen osa-tekijät

– tiimityön merkityksen projekteissa

Muistaa

– projektin elinkaaren vaiheet ja tehtävät

Osaa

– luoda projektissa tehtävät suunnitelmat ja raportit

– arvioida projektin hallintaan liittyviä valintoja

– hyödyntää ongelmanratkaisuun tähtääviä tekniikoita

– hyödyntää konsultatiivista työotetta projektityössä

Description of prerequisites

Opintojaksolle osallistuva opiskelija on tyypillisimmin tietojärjestelmätieteen tai kauppakorkeakoulun toisen vuosikurssin opiskelija, jolla on yliopisto-opintoja takana noin lukuvuoden verran. Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä.


Avoimen yliopiston kautta osallistuvalla opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä.

Study materials

Luentomateriaalit, ryhmäharjoitustyöhön liittyvät ohjemateriaalit sekä vaihteleva kokoelma opettajan osoittamia lisämateriaaleja

Literature

  • Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. 2011. Projektiliiketoiminta.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Ryhmäharjoitustyö, henkilökohtainen työpanos ja tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching