XPVB1002 Meetings and communication (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson keskeiset teemat:

  • viestintäosaaminen kokouksen kontekstissa

  • kokouksen kulku ja päätösasian käsittely

  • kokouksen toimihenkilöiden ja kokoukseen osallistujien velvollisuudet ja oikeudet

  • puheenvuorotyypit

  • äänestys ja vaalit päätöksenteossa 

  • kokouksen asiakirjat (kokouskutsu, esitys- tai asialista, pöytäkirja).

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää kokousteknisten menettelytapojen merkityksen keskustelun jäsentämisessä ja päätöksenteossa
  • on perehtynyt kokouskäytänteisiin sekä eri toimihenkilöiden tehtäviin kokousprosessin eri vaiheissa
  • tietää kokouksissa käytettävät puheenvuorot ja on harjaantunut niiden soveltamisessa
  • osaa laatia kokouksissa tarvittavat keskeiset asiakirjat.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja osallistuminen kontaktiopetukseen. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään oppimistehtävien yhteydessä
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen. Tarkemmat arviointikriteerit esitetään oppimistehtävien yhteydessä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Monmuotototeutukseen sisältyy käytännön harjoituksia, joiden avulla sekä perehdytään keskeisiin kokouksen menettely-ja työskentelytapoihin että tutkitaan kokousta vuorovaikutussuhteiden ja viestintätaitojen näkökulmasta.

No published teaching
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching