TILS800 Statistics in Society (1–3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssin tavoitteena on tuoda tilastotiedettä esille julkisessa keskustelussa ja yleistajuisissa julkaisuissa. Kurssilla opiskelija laatii itsenäisesti yleistajuisen kirjoituksen tai muun teoksen ja tarjoaa sitä julkaistavaksi esimerkiksi sanomalehdessä. Kirjoitus voi esimerkiksi kertoa jostakin tilastotieteen sovelluksesta tai tilastotiedettä voidaan käyttää yhteiskunnallisessa argumentoinnissa. Aiheen valinnasta tulee sopia ennen työn aloittamista tilastotieteen professorin tai lehtorin kanssa. 1 op:n laajuiseksi suoritukseksi lasketaan esimerkiksi mielipidekirjoitus, lyhyt uutisartikkeli, julkaistu video, yleisöesitelmä tai blogin säännöllinen ylläpito. 2 op:n laajuiseksi suoritukseksi lasketaan esimerkiksi kuvitettu uutisartikkeli, merkittävä yleisöesitelmä tai materiaalin tekeminen radio- tai tv-ohjelmaan. 3 op:n laajuiseksi suoritukseksi lasketaan esimerkiksi korkeatasoinen artikkeli laajalevikkisessä lehdessä tai laajasti tilastotiedettä käsittelevä radio- tai tv-ohjelma.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää tilastotieteen yhteiskunnallisen merkityksen tarkastellussa aihealueessa ja
  • osaa kirjoittaa tilastotieteen käsitteistä yleistajuisesti.

Completion methods

Method 1

Description:
itsenäistä työskentelyä
Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää tilastotiedettä esille tuovan kirjoituksen tai muun teoksen julkaisemista.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää tilastotiedettä esille tuovan kirjoituksen tai muun teoksen julkaisemista.
Language:
Finnish
Study methods:

itsenäistä työskentelyä

Teaching