XPV0011 Speech Communication/Negotiation Skills (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • neuvottelu vuorovaikutustilanteena
 • neuvottelijan vuorovaikutusosaaminen
 • neuvotteluprosessi: neuvottelun suunnittelu, toteuttaminen ja arvioiminen
 • teknologiavälitteinen neuvottelu
 • neuvottelu monikulttuurisessa kontekstissa 

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
 • ymmärtää päätöksentekoa, ongelmanratkaisua, argumentointia ja vaikuttamista neuvottelun kontekstissa
 • tiedostaa vuorovaikutusosaamisen merkityksen neuvotteluissa
 • osaa analysoida neuvottelua vuorovaikutustilanteena
 • osaa määritellä tavoitteet neuvottelulle ja toimia neuvottelutavoitteiden mukaisesti
 • ymmärtää vuorovaikutuksen eettisyyden merkityksen neuvottelun kontekstissa
 • tunnistaa erilaisia neuvottelustrategioita ja osaa hyödyntää niitä
 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa neuvottelijana. 

Study materials

Sovitaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus kontaktikurssilla 80 % ja monimuotototeutuksella 100%. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus kontaktikurssilla 80 % ja monimuotototeutuksella 100%. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching