GERS1007 Health and Morbidity in Older Age (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Ikääntymisen epidemiologinen tutkimus
Sairastavuus, komorbiditeetti ja gerastenia
Terve vanheneminen
Elämänkulun epidemiologinen tutkimus
Vanhenemisen keskeiset biomarkkerit
Vanhuuteen liittyvät sairaudet ja niiden ehkäisy ja hoito
Epidemiologinen tutkimus hyvinvoinnin ja terveyspolitiikan edistäjänä

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu: joko kirjallisuuspaketin tenttiminen (kirjat tentitään samalla kertaa e-tenttinä) tai itseorganisoitu lukupiiri ja siihen liittyvät kirjalliset oppimistehtävät 

Arviointiperusteet

Kirjatentti tai oppimistehtävä 100%

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ikääntymisprosessia käyttäen epidemiologisia lähestymistapoja
 • osaa arvioida ja valita gerontologian tutkimustavoitteiden näkökulmasta asiaankuuluvia tutkimusstrategioita ja tutkimusasetelmia
 • osaa selittää geriatristen sairauksien ja toiminnanvajausten etiologiaa ja epidemiologiaa ikääntymistutkimuksen näkökulmasta
 • osaa kriittisesti analysoida ja tulkita tutkimustuloksia yksilöiden ja väestöryhmien terveyden ja toimintakyvyn tutkimuksessa
 • osaa arvioida tieteellisen tiedon sovellettavuutta vanhojen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen yksilö- ja yhteiskuntatasolla

Description of prerequisites

Vanheneminen ja terveys -moduulin suorittajat: GERS1007 Terveys ja sairastavuus vanhetessa -opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että muut moduulin opintojaksot on suoritettu

Literature

 • Tentittävä kirjallisuus:
 • Newman, A.B. & Cauley, J.A. (toim.) 2012. The epidemiology of aging. Dordrecht: Springer. (e-book) (s. 119-598, yhteensä 479s.)
 • Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (s. 57-85 ja s. 323-434, yhteensä 139 s.) (e-book: osa III Vanhukset ja palvelujärjestelmä ja osa V Vanhusten hoidon erityiskysymyksiä)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

E-tentti

Literature:
 • Newman, A.B. & Cauley, J.A. (toim.) 2012. The epidemiology of aging. Dordrecht: Springer. (e-book) (s. 119-598, yhteensä 479s.)
 • Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (s. 57-85 ja s. 323-434, yhteensä 139s.) (e-book: osa III Vanhukset ja palvelujärjestelmä ja osa V Vanhusten hoidon erityiskysymyksiä)

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Language:
Finnish
Study methods:

Itseorganisoitu lukupiiri ja siihen liittyvät kirjalliset oppimistehtävät 

Literature:
 • Newman, A.B. & Cauley, J.A. (toim.) 2012. The epidemiology of aging. Dordrecht: Springer. (e-book) (s. 119-598, yhteensä 479s.)
 • Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (s. 57-85 ja s. 323-434, yhteensä 139s.) (e-book: osa III Vanhukset ja palvelujärjestelmä ja osa V Vanhusten hoidon erityiskysymyksiä)

Teaching