TERS1010 Digital Solutions in Health Promotion (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Digitaalitekniikan hyödyntämismahdollisuudet, vaikutukset ja rajoitteet terveyden edistämisessä
Digitaalisten ratkaisujen käytön kriittinen arviointi terveyden edistämisen eettisten periaatteiden valossa 

Suoritustavat

Luento (2 h)
Kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävänä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee digitaalisen terveyden edistämisen teoreettisia perusteita sekä digitaalisten työkalujen ja strategioiden käyttöä terveyden edistämisessä

  • osaa arvioida digitaalitekniikan soveltamismahdollisuuksia ja rajoitteita terveyden edistämisessä

  • osaa arvioida digitaalitekniikan vaikutuksia yksilöllisten, sosiaalisten, ympäristöllisten sekä taloudellisten tekijöiden näkökulmista

  • osaa kriittisesti arvioida digitaalisten menetelmien käyttöä terveyden edistämisen eettisten periaatteiden, kuten tasavertaisuuden toteutumisen näkökulmasta

Literature

  • O'Neil, I. 2019. Digital Health Promotion: A Critical Introduction. Polity (176 s)
  • Kurssilla jaettava materiaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching