TYOA5001 Work and Employment Policy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

- Työn ja työpolitiikan historiaa
- Työn ja työttömyyden tilastolliset tarkastelut
- Palkkatyö elämänkaaren eri vaiheissa
- Työpolitiikan toimijat ja sektorit
- Työmarkkinajärjestelmä
- Työolot

Learning outcomes

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää työelämän ja työpolitiikan historiallisen kehityksen, nykytilan sekä tulevaisuuden haasteet, sekä miten työllisyyttä ja työttömyyttä kuvataan tilastollisesti.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • Koistinen, Pertti: Työ, työvoima & politiikka.; ISBN: 978-951-768-414-9, ISBN 978-951-768-468-2 Verkko

Completion methods

Method 1

Description:
Luento sekä tentti tai kirjallinen tehtävä.
Evaluation criteria:
Tentistä tai kirjallisesta tehtävästä suoriutuminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching