TILS221 Statistics in Epidemiological Research (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Seminaarissa opiskelijat tutustuvat terveystieteen tutkimusasetelmiin ja tilastollisiin menetelmiin.

Learning outcomes

Kurssin suorittanut
  • tuntee epidemiologian keskeisimmät käsitteet suomeksi ja englanniksi ja ymmärtää niiden yhteyden tilastotieteeseen,
  • ymmärtää erilaisten tutkimusasetelmien seuraukset tilastolliseen analyysiin ja tulosten tulkintaan,
  • tuntee tutkimusten raportointiin liittyvää ohjeistusta,
  • osaa  lukea tutkimusraportteja ja etsiä itsenäisesti lisätietoja käytetyistä menetelmistä,
  • osaa suullisesti esittää oppimiaan asioita  ymmärrettävällä tavalla,
  • osaa soveltaa joitakin epidemiologissa käytettäviä tilastollisia menetelmiä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu seminaariesitykseen, aktiiviseen osallistumiseen seminaarissa käytetävään keskusteluun sekä harjoitustehtävien laatimiseen ja ratkaisemiseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu seminaariesitykseen, aktiiviseen osallistumiseen seminaarissa käytetävään keskusteluun sekä harjoitustehtävien laatimiseen ja ratkaisemiseen. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen seminaarin toimintaan, seminaariesitelmän pitäminen , harjoitustehtävän laatiminen ja harjoitustehtävien suorittaminen.

No published teaching