IKAM5001 Youth and Generations (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakso antaa kuvan nuorista ja nuoruudesta erityisesti suhteessa sukupolvia koskevaan keskusteluun ja elämänvaiheen erityispiirteisiin kansainvälisessä kontekstissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää nuoruutta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, tunnistaa nuoret ja elämänvaiheen osana sukupolvikeskustelua sekä osaa arvioida elämänvaiheen erityispiirteitä osana elämänkulkua.

Literature

  • Johansson, T. & Hertz, M. 2019. Youth Studies in Transition: Culture, Generation and New Learning Processes. Springer ISBN 978-3-030-03088-9 hardcover, ISBN 978-3-030-03089-6 verkko
  • Vehkalahti, K. & L. Suurpää (toim.) (2014): Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Nuoristutkimusseura. ISBN 9789525994636 nidottu
  • Woodman D. & Wyn J. (2014) Youth and Generation: rethinking change and inequality in the lives of young people. SAGE. ISBN 9781446259054, ISBN 9781446259047, ISBN 9781473911123 verkko

Completion methods

Method 1

Description:
e-tentti
Evaluation criteria:
Hyväksytty tentti
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Hyväksytty kirjallinen suoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching