TILA311 Generalized Linear Models 1 (2–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssi johdattaa tilastolliseen mallinnukseen useiden eri sovellusalojen esimerkkien kautta. Kurssi käsittelee yleistettyjen lineaaristen mallien erikoistapauksia tilanteissa, joissa vaste on jatkuva (tavallinen lineaarinen regressio), dikotominen (logistinen regressio) tai lukumäärävaste (Poisson-regressio). Kurssilla keskitytään näiden menetelmien ymmärtämiseen yksinkertaisten sovellusten kautta. Perinteisten luentojen sijaan kurssilla harjoitellaan menetelmien käyttöä mallittamisessa, laskennassa ja grafiikassa yhdessä tehtävien R-harjoitusten avulla.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut opiskelija:
  • osaa määritellä kurssilla esitetyt mallit olettamuksineen,
  • osaa valita empiiriseen aineistoon sopivan mallin, perustella valintansa ja sovittaa mallin R-ohjelmistolla,
  • osaa tehdä empiiriseen aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä arvioida johtopäätöstensä luotettavuutta,
  • osaa kirjoittaa perustellun raportin tekemästään tilastollisesta analyysistä.

Additional information

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoille ja erillistä aineopintokokonaisuutta suorittaville opiskelijoille kurssi on 5 op. Erillistä perusopintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat voivat tehdä joko koko kurssin (5 op) tai kurssin ensimmäisen osan lineaarinen regressiomalli (2 op). 

Huomaa, että 5 op:n kurssi antaa muiden alojen opiskelijoille hyvät valmiudet suorittaa kurssit: Elinaikamallit (TILS210) ja Sekamallit ja pitkittäisaineistojen analyysi (TILS2300).

Description of prerequisites

Tutkinto-ohjelmaopiskelijoilla: Data ja mittaaminen, Datasta malliksi, R-kurssi

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi tai vastaavat tiedot, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat aktiivisuus harjoitustehtävien tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen sekä mahdollisessa kurssitentissä menestyminen.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching