TILA420 SAS Course (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

SAS on laajasti käytetty ympäristö tiedonhallintaan ja data-analytiikkaan. Kurssi koostuu kahdesta osiosta.


Ensimmäinen osio on kahden päivän SAS-koodauksen peruskurssi perustuen kirjaan The Little SAS Book.  Osio sisältää seuraavat teemat:

Mitä iloa SAS-osaamisesta?
SAS -koodauksen perusteet
Visuaalista analytiikka
Harjoitukset I ja II


tai SAS Programming 1: Essentials -verkkokurssi.  

Toinen osio "Machine Learning Using SAS Viya" järjestetään englanninkielisenä verkko-opetuksena. Osio käy läpi SAS-ympäristössä analytiikkaprojektin vaiheet : ongelman ymmärtäminen, datan valmistelu, piirteiden valinta, mallin sovittaminen ja validointi, mallin arviointi ja mallin käyttöönotto

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelija
  • tuntee SAS-ympäristön käyttömahdollisuuksia
  • hallitsee SAS-ohjelmoinnin perusteet
  • tuntee analytiikkaprojektin vaiheet ja osaa toteuttaa ne käytännössä

Additional information

Ensimmäinen osio edellyttää läsnäoloa.

Description of prerequisites

Tilastotieteen perusopintojen ensimmäiset kurssit (esim. Data ja mittaaminen sekä Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi)

Literature

  • The Little SAS Book

Completion methods

Method 1

Description:
Ensimmäisessä osassa: luennoille osallistuminen ja harjoitustehtävien tekeminen tai SAS Programming 1: Essentials -verkkokurssin suorittaminen. Toisessa osassa: itsenäistä työskentelyä verkkoympäristössä
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitustehtävien tekeminen ja itseopiskeluosuuksien suorittaminen. Tarkemmat arviointiperusteet esitetään opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching