Bachelor's Degree Programme in Special Education

Degree title:
Bachelor of Arts (Education)
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelmassa (180 op) opiskelija perehtyy erityispedagogiikkaan tieteenalana ja toimintana ja saa valmiuksia erityisopettajan työhön sekä tieteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn.

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelmaan sisältyy erityispedagogiikan perusopinnot (25 op), erityispedagogiikan aineopinnot (50 op), kasvatustieteen perusopinnot (25 op), muut yhteiset opinnot (20 op) sekä vapaasti valittavat opinnot (60 op). Tutkinto-ohjelmaan sisältyy 10 op ohjattua opetusharjoittelua, josta 5 op on kasvatustieteen perusopinnoissa ja 5 op erityispedagogiikan aineopinnoissa.

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelman asiantuntijan opintosuuntaan sisältyy erityispedagogiikan perusopinnot (25 op), erityispedagogiikan aineopinnot (35 op), kasvatustieteen perusopinnot (25 op), muut yhteiset opinnot (20 op) sekä vapaasti valittavat opinnot (75 op).

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelman asiantuntijan opintosuunnassa opiskelija suuntautuu erityisopettajan tehtävien sijaan erilaisiin suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja muihin asiantuntijatehtäviin (ei opettajan kelpoisuuksia). Opiskelija ei suorita kokonaan opettajan pedagogisia opintoja eikä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja vaan opiskelee niiden sijaan laajat valinnaiset opinnot (75 op), joilla suuntaa omaa asiantuntijuuttaan.

Learning outcomes

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet
- soveltaa erityispedagogisen työn keskeisiä ammatillisia sisältöjä
- välittää erityspedagogista tietämystä erityisenä painoalueena kouluikäiset ja sitä vanhemmat oppijat

Structure

Select all (175+ cr)