ERIA1010 Learning disabilities as a pedagogical challenge (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

tuen yleiset periaatteet oppimisvaikeuksissa
oppimisen tuki lukivaikeuksissa
oppimisen tuki matematiikan oppimisvaikeuksissa
oppimisen tuki tarkkaavuuden ongelmissa
oppimisen tuki käyttäytymisen ongelmissa
oppimisen tuki motoriikan ongelmissa

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*ymmärtää arvioinnin merkityksen tukikeinojen valinnassa ja taitojen kehittymisessä
*ymmärtää oppimisen tehokkaan tukemisen yleiset periaatteet oppimisvaikeuksissa
*osaa analysoida erityisten oppimisvaikeuksien tukemisen keinoja

Study materials

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item