XRUK902 Swedish for Students of Pedagogy/ Oral Communication (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Second national language
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

ks. XRUK002

Suoritustavat

ks. XRUK002

Arviointiperusteet

ks. XRUK002

Learning outcomes

ks. XRUK002

Additional information

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUK002 – Svenska för pedagoger / skriftlig, 1 op ja XRUK902 Svenska för pedagoger / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.

Description of prerequisites

ks. XRUK002

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item