KTKO101 Introduction to University Studies and Individual Study Plan (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

tutustuminen yliopistoympäristöön ja -yhteisöön
opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
yliopisto-opiskelussa tarvittavat opiskelutaidot ja -tavat
keskeisimmät opinto- ja hyvinvointipalvelut
tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman hahmottaminen
omien opintojen suunnittelu (eHops)

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja HOPSin laatiminen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja HOPSin laatiminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on orientoitunut yliopistoympäristöön
- kykenee integroitumaan yliopistoyhteisöön ja sitoutumaan yliopisto-opintoihin
- osaa laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHops)
- tuntee yliopiston tarjoamat opinto- ja hyvinvointipalvelut
- on tietoinen yliopisto-opiskelun taidoista ja tavoista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item