ERIA1400 Positive behavior support in group and classroom interaction (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kolmiportainen tuki (pääpaino yleisessä tuessa), näyttöön perustuvat käyttäytymisen opettamisen ja ohjauksen keinot, positive behavior support (PBIS)

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*eritellä tutkimusnäyttöön perustuvia toivottavan käyttäytymisen ohjaamisen, ja vuorovaikutuksen tukemisen periaatteita
*analysoida opettajan / kasvattajan toimintaa ja vuorovaikutuksen merkitystä oppilaiden käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tukemisessa
*soveltaa tutkimusnäyttöön perustuvia käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukemisen ja ohjaamisen periaatteita

Study materials

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item