ERIA1020 Diversity and equity in support services (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kansainvälinen palvelujärjestelmien vertailu, saavutettavuus, tasavertainen osallistuminen, kulttuurinen moninaisuus

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Kurssin suositettuaan opiskelija osaa
*suhteuttaa suomalaista koulutus- ja palvelujärjestelmää muiden maiden järjestelmiin
*arvioida palvelujärjestelmien roolia saavutettavuuden ja tasavertaisen osallistumisen toteutumisessa
*analysoida monikulttuurisuuden merkitystä osana muuta moninaisuutta

Study materials

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item