ERIAINASI Intermediate Studies in Special Education, Specialisation in Research and Administration (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
No

Description

Oppimisvaikeudet, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus, erilaiset kommunikaatiomenetelmät, vammaistutkimus, autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus

Learning outcomes

Erityispedagogiikan sivuaineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
*kuvata erityispedagogiikan keskeisiä toimintaympäristöjä
*erotella erilaisia kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vaikuttavia tekijöitä
*analysoida erilaisia teoreettisia näkökulmia tuen tarpeen määrittämisessä ja toteuttamisessa

Structure

Select 35 cr / 45 cr